VII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA BÓLU

English version

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w VII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, który odbędzie się 15-18 września 2010 roku w Gdańsku. Miasto to wielokrotnie było gospodarzem spotkań lekarzy zajmujących się terapią bólu i zawsze przyczyniały się one do istotnego pogłębiania wiedzy teoretycznej, a także praktycznych zastosowań różnych metod walki z bólem.
Przygotowujemy ciekawy i wszechstronny program naukowy, omawiający najbardziej aktualne problemy ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania obowiązujących standardów w leczeniu bólu. Zaproszeni wybitni wykładowcy przedstawią najnowsze osiągnięcia oraz wytyczne postępowania w zależności od podziału kompetencji.
Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo wziąć udział w warsztatach, które będą organizowane podczas Zjazdu, a także uczestniczyć w atrakcyjnym programie towarzyskim, będącym dopełnieniem sesji naukowych. Jesteśmy przekonani, że dla lekarzy związanych z diagnostyką i terapią bólu będzie to najważniejsze wydarzenie 2010 roku.

Do zobaczenia w Gdańsku.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński
z zespołem organizacyjnym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


Copyright © 2009 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone